Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto E4, Börjelslandet

E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet bygger vi en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi bygger även en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska ha en säker passage under E4.

Sträckan är 3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383).

Sträckan har tidigare breddats och nu byggs mitträcken och viltstängsel. En gång-och cykelport med anslutande gång- och cykelvägar byggs i Rupa. Utöver dessa åtgärder byggs en korsning i samma plan som E4 för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen. Anslutningen till Sundomsvägen blir kvar men korsningen byggs om för att anpassas till mitträcke och den nya planerade anslutningen mot Holmarvägen. Busshållplatserna längs E4 flyttas och blir mer trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna. För att öka trafiksäkerheten stängs ett antal direktutfarter till E4.  När vägen genom Börjelslandet byggts om kommer hela sträckan mellan Luleå och Kalix vara mötesfri.

Det här ska vi göra:

  • färdigställa tidigare breddning till 2+1-väg med mitträckesseparering 
  • bygga viltstängsel för hela sträckan
  • bygga viltuthopp vid Smedsbykorsningen
  • bygga gång- och cykelport med anslutande gång- och cykelväg i Rupa
  • bygga ny anslutning till Holmarvägen
  • bygga nya enskilda vägar
  • flytta busshållplatser
  • utföra fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
  • stänga direktutfarter till E4

Informationsblad till närboende