Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll i Dalarna 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Väg 68, bro över Dalälven, Avesta

Vi byter lager, reparerar och underhåller bron.
Trafikpåverkan: I samband med de större arbetena kommer trafiken att begränsas gällande bredd och hastighet vid den sträcka där arbetet pågår.
Tid för arbetet: De större arbetena sker hösten/vintern 2021 och pågår fram till sommaren 2022.

Väg 70, Grådöbron, söder om Hedemora

Vi genomför underhållsarbeten (lager och balkförstärkningar) för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Trafikpåverkan: Två körfält men kortare stopp emellanåt då trafiken måste ledas om via väg 69 mot Norberg (eventuellt väg 690 mot Avesta) samt väg 68 mot Avesta. 
Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.
Tid för arbetet: Arbete i åtta veckor under perioden augusti-november.