Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods

Här finns information till dig som ska göra provet yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods.

Provet görs hos oss på Trafikverket Förarprov, och det är sedan Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkeskunnande trafiktillstånd. För att få bedriva yrkesmässig trafik behöver du ha ett yrkestrafiktillstånd. 

Så går provet till

Kunskapsprovet består av två delprov. Delprov I måste vara genomfört innan delprov II får genomföras.
Varje delprov kostar 640 kronor. Efter klockan 18.00 och helg är kostnaden 830 kronor.

  • Delprov l består av flervalsfrågor där du kan få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.
  • Delprov ll består av fallstudier med 20 uppgifter där du kan få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter. 

För att du ska bli godkänd krävs att:

  • provresultatet är minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet
  • delprovsresultatet är minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov
  • båda delproven ska göras inom en månad.

Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt förlänga perioden för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, från en månad till tre månader. Detta gäller de prov som påbörjas till och med den 20 februari 2022.
Här kan du läsa mer (Transportstyrelsens webbplats)

Om du har minst 20 poäng (kravgräns) på varje delprov innebär det att respektive delprov är tillgodoräkningsbart. För att du ska bli godkänd på provet i sin helhet måste den totala poängsumman vara minst 48 poäng. Om båda delproven är godkända (tillgodoräkningsbara), men totalsumman är mindre än 48 poäng måste du göra om båda delproven. Här är tre exempel.

Exempel 1 visar ett godkänt prov. Båda delprovens kravgräns är uppnådd och de sammanlagda poängen är 48.

Proven Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 22 40
  40 48 80

Exempel 2 visar ett underkänt prov. Båda delproven måste göras om eftersom dina sammanlagda poäng inte överstiger 48 poäng.

Proven Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 20 40
  40 46 80

Exempel 3 visar att delprov ll är underkänt men delprov l är tillgodoräkningsbart. Du måste skriva om det underkända delprovet.

Proven Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 18 40
  40 44 80

 


Här kan du se en film om hur kunskapsprovet går till. Filmen finns på 14 språk och du hittar
de översatta versionerna och fler filmer om körkort här.

 

Ett examensbevis skickas till dig när provens sammanlagda resultat är godkänt

Vi skickar ett examensbevis till dig när provens sammanlagda resultat är godkänt. Du ska sedan skicka en ansökan om trafiktillstånd till Transportstyrelsen. För att få yrkestrafiktillstånd ställs olika krav, dessa kan du läsa om hos Transportstyrelsen.
Läs mer om kraven hos Transportstyrelsen (Transportstyrelsens webbplats)