Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Bestämmelserna om taxiförarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet.

Provet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov och ett körprov. På kunskapsproven ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten yrkesförare. På körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken. Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa.

Passagerarna ska kunna se att föraren har taxiförarlegitimation. Den ska därför placeras väl synlig i fordonet.

Körprovet för taxiförarlegitimation ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift.

Kör du med egen bil är det ditt ansvar att se till att den uppfyller kraven, till exempel:

  • Bilen får inte vara utrustad med automatisk växellåda om sökanden innehar körkort med behörighet B utan villkor om automatisk växellåda.
  • Bil som används vid provet ska vara registrerad i Sverige.
  • Bilen ska vara försedd med dubbelkommando för färdbroms eller motsvarande.
  • Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Mer information om krav på fordon för körprov (Transportstyrelsens webbplats)

Om du inte har egen bil vid körprovet, kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. Du bokar då en bil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet.

Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

För att få göra kunskapsprov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig id-handling, och fotot på id-handlingen måste vara välliknande.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar id-handling.

 


Ansökan om taxiförarlegitimation

När alla tre delprov av kunskapsprovet är godkända och när körprovet är godkänt, ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. Där finns mer information om hur du ansöker, och kraven för taxiförarlegitimation.
Ansökan om taxiförarlegitimation (Transportstyrelsens webbplats)