Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov – behörighet CE

Körprovet ska genomföras med en lastbil med tillkopplad släp- eller påhängsvagn, som är lämpliga för trafik. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Om lastbilen eller släpet är tagna i bruk innan den 1 maj 2003 och inte är kopplingsklassade, ska kopplingsintyg även finnas tillgängligt vid provet.

Tekniska krav på fordonen

Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Fordonskombinationen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 kilometer i timmen.

Lastbilen ska: 

 • ha en totalvikt av minst 16000 kg
 • vara minst 8 meter lång
 • vara utrustad med färdskrivare

Släpvagnen ska:

 • ha en totalvikt av minst 18000 kg
 • ha ett axelavstånd av minst 4 meter
 • vara minst 7,5 meter lång

Är släpvagnen utrustad med boggi, ska avståndet mellan framaxeln och främre boggiaxeln vara minst 3,5 meter.

Fordonskombinationen ska vara:

 • minst 18 meter lång
 • minst 2,4 meter bred
 • utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten på dragfordonet ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Lastutrymmet på både dragfordon och släpvagn ska ha formen av en sluten lådkonstruktion och vara minst lika bred som förarhytten. Lastutrymmet på dragfordonet ska dessutom vara minst lika hög som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.

Lastbilen ska:

 • vara utrustad med färdskrivare

Påhängsvagnen ska:

 • vara minst 12 meter lång
 • ha minst 2 axlar

Fordonskombinationen ska:

 • ha en totalvikt av minst 30000 kg
 • vara minst 16 meter lång
 • vara minst 2,4 meter bred
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.


Undantag

Vid omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du även använda fordon utan sluten lådkonstruktion. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär, men vikten behöver vid sådant prov inte uppgå till två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1).

Körprov vid Försvarsmakten

Vid förarprov som avläggs vid Försvarsmakten behöver färdskrivaren inte vara fast installerad i bilen, höjden på lastbilens lastutrymme får vara lägre än 3,5 meter och lastbilen får ha en totalvikt av minst 10000 kg.