Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov behörighet CE – Tung lastbil med tungt släp

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet består av

  • säkerhetskontroll
  • särskilda manövrer
  • körning i trafik

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. När provet inleds ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Säkerhetskontrollen ska omfatta följande moment:

Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
Vindrutetorkare och spolare
Styrsystem
Bromsar
Däck, fälg och hjulbultar
Stänkskydd
Vätskor, till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja
Varningssystem
Backspeglar
Rutor
Last
Färdskrivare*
Kopplingsanordning

*Kontroll och hantering av färdskrivare ingår inte om körprovet avser körkort med behörighet C1E med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare (villkorskod 97).

Under provet ska du bland annat visa att du kan

  • backa med samtidig svängning och
  • parkera säkert för lastning och lossning vid lastramp, brygga eller likande installation.

Körningen i trafik pågår minst 45 minuter och du får köra såväl i tätort som på landsväg. Tiden för säkerhetskontroll och särskilda manövrer ska inte räknas in i den tiden. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med samtidig svängning.

Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Såhär går bedömningen till

För att ditt prov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet C1E och CE (TSFS 2011:23, senast ändrad genom TSFS 2012:55).

Vid körprovet bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska kunna använda rätt växlings- och bromsteknik och planera din körning med uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren Körkort för personbil behörighet B som du kan ladda ner i webbutiken. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.
Körkort för personbil behörighet B (Trafikverkets publikationsdatabas)

Frågor och svar

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.
Frågor och svar om körkortsprov