Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov – behörighet BE

Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Tekniska krav på bil och släp

Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3500 kg.

Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h och ska ha:

  • en tjänstevikt av minst 1000 kg
  • en totalvikt av högst 3500 kg
  • huvudstöd (nackskydd) på framsätena
  • godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena

Släpfordonet ska:

  • ha en totalvikt av minst 1000 kg och högst 3500 kg
  • vara lastat till minst halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär, bruttovikten får dock inte understiga 800 kg
  • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.
  • vara utrustad med färdbroms (gäller även vid omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll).

Undantag vid omprov för säkerhetskontroll

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda en släpvagn utan lådkonstruktion och lätt släpfordon om det är utrustat med broms. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten.