Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov – behörighet A2

Körprovet ska genomföras med en lämplig tvåhjulig motorcykel utan sidvagn. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel och du ska använda samma motorcykel under hela provet.

Motorcykeln får inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet. I övrigt ska motorcykeln vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Tänk på att genomföra ditt körprov på en motorcykel som har rätt storlek och höjd.

Det är du själv som ska se till att provfordonet finns på plats vid provtillfället. Du får inte köra den dit, men kan ta hjälp av din utbildare eller annan som kan köra den åt dig. Trafikverket Förarprov hyr inte ut motorcyklar.

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska vid provtillfället kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, och vara tillåten att köra i
minst den hastigheten enligt registreringsbeviset.

Den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg 
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

Vilken skyddsutrustning ska jag använda?

Du ska bära ändamålsenlig skyddsutrustning som är avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.