Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov för behörighet DE – Buss med tungt släp

Vid körprovet för behörighet DE ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet består av:

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av buss och släp ingår.  När provet börjar ska bussen och släpet stå sida vid sida, och inte i ett led.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras. Läs mer om säkerhetskontrollen för behörighet DE under rubriken ”Föreskrifter från Transportstyrelsen” här på sidan.

Manöverprovet sker i första hand i trafik. Om inte provet går att genomföra i trafik görs det på manöverplan. Om förarprövaren bedömer att det finns brister i din manövrering avbryts körprovet och blir då inte godkänt.

I Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE (TSFS 2017:118) finns beskrivande text och figurer som anger hur manöverprovet ska genomföras. Du kan söka föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats, se länk längst ner på sidan.

Körningen pågår minst 45 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg.

Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.

Du kan få olika uppdrag som till exempel att vända, starta i lutning, parkera eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

Provet ska avslutas med kontroll av du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

 

Så här går bedömningen till

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet D1E och DE. Du kan söka föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats, se länk längst ner på sidan.

Vid körprov för behörighet DE bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik och planera din körning med uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonet kräver. Förarprövaren bedömer också din förmåga att köra bussen utan onormala ryck och krängningar vid sidoförflyttningar och svängar.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren ”Körkort för personbil behörighet B”. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.

Broschyr: Körkort för personbil behörighet B (Trafikverkets publikationsdatabas)