Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på identitetshandling inför prov och fotografering

När du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos oss behöver du kunna styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Här kan du även läsa om hur du gör om du saknar en sådan.

Då du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos Trafikverket Förarprov behöver du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig id-handling. Fotot på id-handlingen ska tydligt visa att det är du. Du som ska göra prov för en körkortsbehörighet får också intyga att du inte har något körkort utfärdat av annat EES-land.

EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du saknar giltig id-handling

Om du saknar en giltig och godtagbar id-handling kan du skicka in en ansökan till oss om att få ett undantag från det kravet. Ansökan ska du skicka till det förarprovskontor dit din aktuella provplats tillhör.
Här finns en lista över provplatser som hör till respektive förarprovskontor.

Kom i håg detta när du ansöker

  • I ansökan ska din identitet fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo, mor- och farförälder eller myndigt barn skriftligen försäkrar att uppgifter om din identitet är riktiga.

  • Den som intygar ska närvara vid provtillfället/fotograferingen för att styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig id-handling. Du ska då även visa upp beslutet om undantag som du fått från Trafikverket.

  • En beviljad ansökan gäller vid körkortsprov, ADR-prov eller vid fotografering för körkortsförnyelse. Observera att dessa undantag inte kan beviljas vid prov för yrkesförarkompetens, trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, lokförarbevis, arbete på väg eller vinterväghållning.

  • Kom ihåg att ansökan ska ha inkommit minst en vecka innan provtillfället eller fotograferingen.

Undantaget gäller inte när du ska hämta ut ditt nya körkort

Observera att Trafikverkets undantag från krav på godtagbar id-handling inte gäller vid utlämnande av körkort. När du ska hämta ut ditt körkort måste du styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig id-handling.
Mer om godkända legitimationer hos PostNord