Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets inköpsvolym

Våra inköp av entreprenader, tjänster och varor uppgår till cirka 53 miljarder kronor per år. Inköpen sträcker sig från stora entreprenadupphandlingar i miljardklassen till it-lösningar och upphandlingar av städ- och kontorstjänster för interna behov.

Trafikverkets totala inköpsvolym 2020 uppgick till 52 832 miljoner kronor – se sammanställningen nedan:

Trafikverkets inköpsvolym 2020 (Mnkr)
  Väg  Järnväg Trafikslags-övergripande Summa inköpsvolym
Entreprenader - investering 10205 10788 6 20999
Entreprenader - underhåll  9875 6925 44 16844
Tekniska tjänster och konsulter - investering 2507 4506   7013
Tekniska tjänster och konsulter -underhåll 952 757   1709
Material, övriga tjänster - investering och underhåll 338 1875   2213
Övriga varor och tjänster 83 285 3686 4054
Summa inköpsvolym 23960 25136 3736 52832

Så fördelades inköpsvolymen

  • Entreprenader i investerings- och underhållsverksamheten uppgick till 37 843 miljoner kronor. Det utgör cirka 72 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för tekniska tjänster och konsulter var 8 722 miljoner kronor. Det utgör cirka 16 procent av den totala inköpsvolymen. 
  • Material (tillhandahållet) och övriga tjänster uppgick till 2 213 miljoner kronor. Det motsvarar 4 procent av total volym.
  • Sammanlagt utgör investeringar och underhållsåtgärder cirka 92 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgick till 25 008 miljoner kronor. Det motsvarar 47 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar cirka 85 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Antalet leverantörer i Trafikverket var 7 450 stycken.

Målet är mesta nytta för pengarna

Vi arbetar hela tiden för att skapa mer nytta för de 53 miljarder kronorna som går till inköp. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att leverantörsmarknaderna fungerar väl.  Vi har fått ett uppdrag från regeringen i vår roll som beställare om att särskilt verka för fungerande leverantörsmarknader i form av ökad produktivitet, innovation, konkurrens och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll. Marknadsanalysen är en viktig del för att lyckas med det. Det övergripande syftet med marknadsanalysen är att undersöka konkurrensen på de marknader som vi verkar i, och beskriva vad vi gör för att utveckla olika delmarknader.