Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Europeiska byggmarknaden

Trafikverket har potentiella leverantörer på Euroconstruct-marknaden. Vi gör ett stort antal riktade insatser för att attrahera utländska leverantörer.

Euroconstruct-marknaden omfattar 19 europeiska länder. Marknaden utgörs av nästan alla västeuropeiska länder (EU och EFTA) och ett antal östeuropeiska stater (EU-kandidatländerna). Det totala värdet av anläggningsmarknaden i Euroconstruct-området uppgår till cirka 342 miljarder euro (2020). Flera av världens största entreprenörer finns på Euroconstruct-marknaden. 

Trafikverkets erfarenheter från webbinarium och genomförda upphandlingar visar att det är främst polska, spanska, franska och tyska entreprenörer som är intresserade av projekt i Skandinavien. Det planeras under  våren 2021 webbinarium för nederländska och litauiska leverantörer.

Byggkonjunkturen i Europa

Den totala byggmarknaden för Euroconstruct-området uppgick 2019 till ett värde på 1,7 biljoner euro, mätt i 2019 års priser. Det är en nivå som inte förväntas igen förrän 2023. Det beror dels på grund av att tillväxten i byggmarknaden har stagnerat, dels på att covid-19-pandemin har haft negativa effekter på samhällsekonomin.

Den totala byggmarknaden beräknas 2020 totalt minska med 7,8 procent jämfört med 2019. Alla Euroconstruct-länder, utom några få, har en nedgång i investeringarna i de respektive nationella byggmarknaderna. De största fallen har setts i Storbritannien (-19,5 procent) och Irland (-16 procent).

En uppgång av marknaden beräknas ske under senare delen av 2021. Då förväntas de flesta länder kunna öppna upp till att fungera under mer normala förhållanden. Investeringarna i den totala byggmarknaden för de 19 Euroconstruct-länderna väntas öka med 4,1 procent under 2021 och 3,4 procent år 2022. Det gör att nivån år 2022 är i linje med den under 2018–2019. Även om alla byggsegment påverkas negativt av covid-19-pandemin är effekten olika stor för olika segment. Det segment som har påverkats minst inom Euroconstruct-området är anläggning (-3,8 procent under 2020).

Den totala anläggningsmarknaden för Euroconstruct-området 2020 uppskattas till 342 miljarder euro. Det utgör cirka 21 procent av den totala byggsektorn. Den totala investeringsvolymen i anläggningsmarknaden förväntas stiga med omkring 4,5 procent årligen under 2021 och 2022.

Trafikverkets kommande projekt, som avser attrahera utländska leverantörer, konkurrerar i hög grad med leverantörernas hemmamarknader som nu förväntas växa.

Byggkonjunkturen i Norden

Pandemin sätter fortfarande djupa avtryck i den ekonomiska aktiviteten, såväl i Norden som globalt. Trots sämre konjunktur med minskad BNP visade byggmarknaden i Norden dock på stor motståndskraft under 2020. Starkast utveckling skedde i Norge följt av Finland, där de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna växte med 9 respektive 6 procent under 2020. En röd tråd i de nordiska länderna är dels växande investeringar inom offentlig sektor, dels starkare utveckling av ombyggnadsinvesteringarna än väntat. Anläggningsmarknaden i Norden fortsätter att utvecklas i relativt god takt på grund av ökade satsningar på offentlig infrastruktur. I Norge beräknas anläggningsmarknaden öka 2021 med 13,5 procent (väginvesteringar +21,3 procent, järnvägar +12,7 procent och övrig infrastruktur med +7,4 procent). Trafikverkets projekt konkurrerar i hög grad med andra nordiska projekt.