Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personal från Färjerederiet anvisar bilar in på Gräsöleden.

Resenärer på Gräsöleden. Foto: Kasper Dudzik

Nöjd kund-index 2019 (NKI), Trafikverket Färjerederiet

Varje år mäter ett oberoende företag hur de som reser med svenska vägfärjor bedömer tjänstens kvalitet. Synpunkterna hjälper till att förbättra Färjerederiets verksamhet. Här hittar du resultatet för nöjd kund-index 2019 (NKI), led för led.

För Färjerederiet är det avgörande att veta hur våra resenärer uppfattar oss. Därför anlitar vi ett oberoende undersökningsföretag som frågar och mäter. Vårt kundnöjdhetsindex (NKI) är en hörnsten i Färjerederiets strategiska affärsplan. Resultatet ligger till grund för kommande års utvecklingsåtgärder.

 

 

 

 

Nöjd kund-index 2019

Medelvärdet när samtliga färjeleders resultat räknas in ligger på drygt 82 procent nöjda kunder. På frågan om vilket helhetsintryck resenären har av tjänsten, svarar 92 procent att de ser positivt på den.

Vi har tagit emot 9 970 svar, en svarsfrekvens på 98 procent, vilket ger en stark tillförlitlighet.

De högsta betygen i mätningen får vägfärjans personal, tillförlitlighet, säkerhet, tidtabell och komfort. Något lägre resultat får färjeläget och tillgänglighet. Färjerederiet har inte heller lyckats att nå ut till resenärerna med information om våra miljöinsatser.

Huvudrapport 2019 NKI Färjor.pdf (pdf-fil, 906 kB, öppnas i nytt fönster)

Färjeleder 2019 presentation.pdf (pdf-fil, 883 kB, öppnas i nytt fönster)

Så här gjordes undersökningen:

Undersökningen har gjorts som en enkätundersökning mestadels i maj men även i juni 2019.

  • Enkäten delades ut till resenärer på samtliga färjeleder i Trafikverket Färjerederiets regi, alla tider på dygnet, helgdag och vardag
  • Totalt delades 10 220 enkäter ut
  • Totalt fick vi 9 970  svar (98 procents svarsfrekvens)
  • Av dessa var 63 procent män och 37 procent kvinnor
  • Totalt är kundnöjdheten 82 procent
  • 92 procent är nöjda med helhetsintrycket

Bedömda kvalitetsområden: tillgänglighet, tidtabell, tillförlitlighet, information, färjeläge, komfort, personal, säkerhet, informationsstöd och miljö.

Undersökningen gjordes av det oberoende företaget Origo Group.