Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägfärja på Vaxholmsleden

Vision, verksamhetsidé och affärsplan

Färjerederiets vision, verksamhetsidé och affärsplan är grunden för vår utveckling.

Färjerederiets vision

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Färjerederiets värderingar

 • Pålitliga
 • Engagerade
 • Modiga
 • Affärsmässiga

Färjerederiets verksamhetsidé

Vi är samhällsbyggare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer, för att underlätta livet i hela Sverige.

Färjerederiets verksamhetspolicy

Med ett målmedvetet säkerhets- kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö gör vi den goda resan möjlig för våra trafikanter och uppdragsgivare. Det betyder att vi bedriver verksamheten i enlighet med standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 450001 samt att sjösäkerhetsarbetet görs enligt ISM-koden.

 • Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
 • Vi har insikt om att framgång bygger på att vi utifrån kundens perspektiv ser dennes aktuella och framtida behov, samtidigt som vi har vetskap om att vårt agerande i alla avseenden är viktigt för vår framtida existens.
 • Vi är samhällsbyggare som genom samarbete verkar för att nya färjeleder kommer till stånd och därigenom bidrar till att mildra dagens trafikproblem.
 • Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på avtalad tid.
 • Genom ett aktivt fleet management, där vi organiserar och planerar de materiella resurserna så att nuvarande och framtida behov bäst tillfredsställs, minskar vi vår totala miljöpåverkan.
 • Vårt arbete baseras på engagerade medarbetare som förstår vikten av hushållning med naturresurser och energi och som ser det som sin uppgift att ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå en hållbar utveckling.
 • Vi ser lagar och krav som ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening.
 • Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten och i valet av produkter samt verka för utveckling av tekniska lösningar med låg miljöpåverkan. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
 • För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling och förebygger ohälsa och olycksfall.
 • Vi ska följa upp verksamheten inom alla områden och på alla nivåer i organisationen för att säkerställa att vi styr åt rätt håll.

Färjerederiets affärsplan

För att nå vår vision och vår verksamhetsidé behövs mål som kan mätas. Det är utgångspunkten för vår affärsplan som kan beskrivas som bilden nedan. Lönsamheten ger mått på att vi använder pengar och material på ett effektivt sätt.

NKI (mätning av kundnöjdhet) visar om vi erbjuder en sjötransport som ger nöjda resande. Att vår tjänst är tillgänglig för människor och att den utvecklas åt rätt håll.

MMI visar om vi tar tillvara medarbetarnas kompetenser och om vi är en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet ger mått på minskad miljöbelastning genom bland annat mindre koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning.

De fyra delarna i Färjerederiets affärsplan mäts och analyseras regelbundet.

En propeller med fyra vingar. På dem står det Nöjda kunder, Lönsamhet resultat, Hållbar miljö och vision 45, engagerade medarbetare.