Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vision 45 - den gula färjan blir grön

Vision 45 är Färjerederiets långsiktiga plan, som ska säkerställa rätt framtida kapacitet och samtidigt uppfylla statens klimatpolitiska mål.

Vision 45 är Färjerederiets plan för att utveckla verksamheten och bidra till att de klimatpolitiska målen uppnås. Det är en plan som öppnar för klok användning av smart digital teknik och som låter oss pröva framtidens lösningar redan nu. Planen ska säkra tillgången på effektiva och miljövänliga färjor fram till år 2045. Planen revideras regelbundet med hänsyn till utvecklingen inom teknikområdet, utvecklingen av nya miljöbränslen, livslängd på befintliga fartyg och förväntade förändringar i efterfrågan på den trafik vi driver. Det är en plan som tydligt tar ställning: vi ska bli klimatneutrala senast år 2045.

Färjerederiet och de klimatpolitiska målen

Klimatförändringarna är ett påtagligt hot mot mänskligheten och ställer stora krav på snabb utveckling. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en ambitiös agenda som alla FN:s medlemsländer har förbundit sig att genomföra. Sverige vill vara ledande i genomförandet av agendan. Den klimatlag som trädde i kraft 2018 innebär att det finns ett antal mål som Sverige strävar efter att uppnå. Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, det vill säga inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet gäller även oss på Färjerederiet som med våra 70 fartyg varje dag transporterar människor, fordon, gods och varor över vattnet.

Läs mer

Om du vill veta mer finns en ny skrift om Vision 45:

Vision 45 - Den gula färjan ska bli grön (pdf, 5200 kB)